Opvang 

 

Gastouderbureau Villa Floddertje biedt opvang op maan-, dins-, donder- en vrijdagen met richtlijnen van 7.00 tot 18.00 uur. Op woensdagen is Gastouderopvang Villa Floddertje gesloten. Flexibele opvang is mogelijk in overleg. Ik verleen opvang aan kinderen van 0 t/m 12 jaar.

 

Voor schoolgaande kinderen in Haalderen voorzie ik ook in BSO.

 

Kenmerken van Villa Floddertje

  • persoonlijke aandacht voor uw kind
  • flexibel in dagen en tijden van opvang
  • voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen
  • professioneel geschoolde gastouder
  • ingeschreven in het landelijk register kinderopvang
  • huiselijke, liefdevolle, gezellige en kindvriendelijke omgeving
  • recht op kinderopvangtoeslag
  • jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid door het gastouderbureau