Opvang 

 

Gastouderbureau Villa Floddertje biedt opvang op maan-, dins- en donderdagen met richtlijnen van 7.00 tot 18.00 uur. Op woens- en vrijdagen is Gastouderopvang Villa Floddertje gesloten. Ik verleen opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

 

Kenmerken van Villa Floddertje

  • persoonlijke aandacht voor uw kind
  • voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen
  • professioneel geschoolde gastouder
  • ingeschreven in het landelijk register kinderopvang
  • huiselijke, liefdevolle, gezellige en kindvriendelijke omgeving
  • recht op kinderopvangtoeslag
  • jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid door het gastouderbureau